pıçıltı

fısıltı

pıçıldamaq
pırıl-pırıl

Digər lüğətlərdə