pələbığlı

pələbığlı
pələbığ
pələburun

Digər lüğətlərdə