PƏNCŞƏNBƏ

i. Thursday; ~ günləri on Thursdays, every Thursday

PƏNCƏRƏSİZLİK
PƏNİR

Digər lüğətlərdə