pər

is. (müxtəlif mənalarda) aile f ; aube f ; palette f ; pale f ; hélice f (təyyarədə) ; ~ vurmaq empêcher vt, entraver vt (maneçilik törətmək) ; défendre vt (qadağan etmək)

pəncşənbə
pərakəndə

Digər lüğətlərdə