PARTİYA

PARTİYA I is. [ lat. ] Bir oyun, bir əl. Bir partiya nərd oynayıb evdən çıxdılar.

PARTİYA II is. [ lat. ] Müəyyən miqdarda mal. Bu günlərdə daha bir partiya ayaqqabı alınmışdır.

PARTİYA III is. [ fr. ] Siyasi təşkilat.

PARTİYA IV is. [ lat. ] mus. Çoxsəsli musiqi əsərində bir musiqi aləti və ya oxuyan tərəfindən ifa edilən ayrıca hissə.

PARK
PAT

Значение слова в других словарях