PRİNSİP

принцип
PREZİDENTLİK
PRİNSİPİAL

Digər lüğətlərdə