PROSES

[ lat. processus – gediş]
1. Hər hansı bir hadisənin gedişi. Bitkinin inkişaf prosesi.
// Müəyyən nəticə əldə etmək məqsədilə görülən ardıcıl işlərin məcmusu. Texnoloji proses. Neftçıxarma prosesi.
2. Xəstəliyin aktiv inkişafı, gedişi. İltihab prosesi.
3. hüq. Məhkəmədə işlərə baxılma qaydası, mühakimə üsulu. Mülki proses.

Этимология

  • PROSES Latın sözüdür, hərfi mənası “irəliyə hərəkət” deməkdir. İndi “dəyişmə” an­lamına uyğun məna bildirir, bu isə təkcə irəliyə deyil, geriyə də hərəkət ol
PRORÉKTOR
PROSESSUÁL

Значение слова в других словарях