PROSES

Latın sözüdür, hərfi mənası “irəliyə hərəkət” deməkdir. İndi “dəyişmə” an­lamına uyğun məna bildirir, bu isə təkcə irəliyə deyil, geriyə də hərəkət ola bilir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

PROMİL
PROTEROZOY

Значение слова в других словарях