Proses

hərəkət, hadisə və s. bildirən semantik kateqoriya.
Proqramlaşdırıcı linqvistika
Prospektiv

Значение слова в других словарях