qəza

Təhlükə potensiallı obyektlərdə istifadə olunan tikililərin və ya texniki qurğuların uçulması, nəzarət edilə bilməyən partlayış və ya təhlükəli maddələrin ətraf mühitə yayılması

qəyyumluq və himayəçilik
qəzet və jurnal satan köşk

Значение слова в других словарях