qabaq-qənşər

qabaq-qənşər
qabaq-qarşı
qabaqaltı

Digər lüğətlərdə