QAZANCLI

s. profitable, paying, lucrative; ~ müəssisə profitable enterprise; ~ iş profitable / paying business; ~ ticarət lucrative traffic; ~ müqavilə lucrative contract

QAZANCINA
QAZANCLILIQ

Digər lüğətlərdə