QEYDKEŞ

s. bax qayğıkeş

QEYDƏALMA
QEYDKEŞLİK

Digər lüğətlərdə