qeyri-bərabərlik

qeyri-bərabərlik
qeyri-bərabər
qeyri-caiz

Digər lüğətlərdə