RÜSTƏMBƏY

Rüstəm bəy; igid, qəhrəman bəy; sağlam, cüssəli bəy.
RÜSTƏMALI
RÜSTƏMƏLİ