REALLIQ

\[alm. Wirkicheit; fr. Rèalitè; lat. Realitas; osm. tr. şeniyet; ər. أ ذٌم مٍخ \] – Həqiqi olan, var olan şeylərin hamısı. Bu mənada həqiqətin şüurdan, düşüncədən asılı olan və olmayan varlıqlar mövcuddur.
REALİZM
REDUKSİYA

Значение слова в других словарях