Rezervuar

maye və qazları saxlamaq üçün qurğu. R. yer üstündə, yerdə və yer altında quraşdırılır. Əsasən metal və dəmir-betondan hazırlanır. Silindrik, sferik və prizma formasında düzəldilir.
Reaktiv turbin qazması
Riforminq

Digər lüğətlərdə