RİŞƏ

i. root; ~ atmaq to take* root; ~sini kəsmək to pull / to dig* up by the roots; baltanı ~dən vurmaq to lay* axe to root

RİSKLİLİK
RİŞƏLƏNMƏK

Digər lüğətlərdə