SAв

прил. 1. эрчӀи; sağ qulaq эрчӀи яб; sağ ayaq эрчӀи кӀвач; 2. эрчӀи; эрчӀи патан (яни революциядиз, прогрессдиз акси тир, консервативный тир); sağlar эрчӀибур; ** sağ əl пер. эрчӀи гъил, лап мукьва кас, куьмекчи, дуст, юлдаш; sağ əli(n) başıma (başımıza, başınıza, başına) садаз кьисмет (несиб) хьайи хъсан са затӀ (кар, хушбахтвал) жувазни (вичизни, масабурузни) мурад авун манада ибара; sağ gözü kimi istəmək вилин нини хьиз кӀан хьун, гзаф кӀан хьун; sağına-soluna keçmək а) кил. sağına-soluna göz gəzdirmək б) алтад хьун, ялтахвал авун, ялтахвалун; sağına-soluna göz gəzdirmək гьам эрчӀи, гьам чапла пата вил экъуьрун, вириниз килигун.
SAй
SAĞ-SALAMAT

Значение слова в других словарях