SAĞRI

I
сущ.
1. круп (часть туловища лошади от спины до хвоста). Atın sağrısı круп лошади
2. ягодица (часть туловища человека ниже спины, седалище)
II
прил. ягодичный. Sağrı əzələləri ягодичные мышщы, sağrı qabarcıqları ягодичные бугры, sağrı nahiyəsi ягодичная область; sağrı sümüyü крестцовая кость; sağrı gəlimi ягодичное предлежание; sağrı başmaq в старину: башмаки из кожи, выделанной с крупа лошади
SAĞOLLAŞMAQ
SAĞRILI

Digər lüğətlərdə