sadəcə

zərf. simplement

sadə
sadədillik

Digər lüğətlərdə