sadədilliklə

(sadəqəlbliklə) zərf. naïvement, ingénument

sadədillik
sadəqəlb

Digər lüğətlərdə