sadəlövhlük

sadəlövhlük
sadəlövhləşmək
sadəürəkli

Digər lüğətlərdə