SAHƏ

i. 1. area; üçbucağın ~si area of a triangle; əkin ~si sown area, land under crop; dil öyrətmək ~ sində in the area of language teaching; 2. space; mənzil ~si living space, dwelling space, floor space; 3. field, branch, sphere, province; bilik ~si field / sphere / province of knowledge; xarici siyasət ~si the sphere of foreign policy; siyasət ~si field of politics; həyatın bütün ~lərində in all spheres of life; Bu mənim sahəm deyil This is not my province, This is outside my field; 4. plot; torpaq ~si plot of land

SAĞSAĞAN
SAHİB

Значение слова в других словарях