SAKİN

SAKİN I is. [ ər. ] Yaşayan, bir yerin əhli olan. Onların dilini hətta qonşu kəndin sakinləri də başa düşə bilmirlər...

SAKİN II is. [ ər. ] Ərəb əlifbasında: hərəkəsi olmayan, hərəkəsiz.

SAĞRI
SAL

Digər lüğətlərdə