SALBA

Dialektlərdə salavay kimi də işlədilir. Sal kəlməsi mənbələrdə “atmaq” (бросать) kimi açıqlanıb. Salku sözü “sapand” demək olub. Salıkula –“daş atmaq” demək­dir. Deməli, salba “atmaq” mənasını verən salmaq feili ilə bağlıdır, “atılan əşya” de­məkdir. Sapand isə “daş atan” deməkdir (sal sözü “бросать” mənasında indi də işlədilir: Allah başına daşsalsın deyirlər). Görünür, sapand sözünün sap hissəsi sal sözünün təhrifindən ibarətdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

SALATIN
SALDO
OBASTAN VİKİ
Salban
Solban — Azərbaycan Respublikasının Balakən rayonunun inzibati ərazi vahidində kənd.