SARILIQ

Bu xəstəlik ödlə bağlı olur. Tuva dilində sarılıq xəstəliyinə öd ağrısı deyirlər. Öd sözü dillərin əksəriyyətində “sarı” (farslar zərdov, ərəblər səfra deyirlər) anlamını verir. Deməli, sarılıq elə “öd xəstəliyi” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

SARI MƏTBUAT
SARIMAQ

Digər lüğətlərdə