TAB-TAQƏT

i. bax güc, qüvvə

TAB
TAB-TAVAN

Digər lüğətlərdə