TAB-TAVAN

i. bax güc, qüvvə

TAB-TAQƏT
TABAQ

Digər lüğətlərdə