TAB

i. 1. strength, force; 2. patience, endurance; ~ etmək to have* patience, to be* patient; ~ gətirmək to bear* (d.), to undergo* (d.), to stand* (d.); to result up (against), to withstand* (d.); ~dan düşmək bax zəifləmək; ~dan salmaq bax zəiflətmək

TAAM
TAB-TAQƏT

Digər lüğətlərdə