UZAQGÖRƏNLİK

i. 1. (həm də məc.) farsight, prescience; 2. sagacity, perspicacity, insight

UZAQGÖRƏN
UZAQGÖRÜCÜ

Digər lüğətlərdə