VƏHŞİLİK

i. wildness, barbarism, savagery, bestiality; müharibənin ~ləri the savageries of war

VƏHŞİLƏŞMƏK
VƏHŞİTƏBİƏTLİ

Digər lüğətlərdə