VARLIQ

i. 1. creature, being; 2. fəls. reality, matter, the world around; 3. life, existence; Siz Allahın varlığına inanırsınızmı? Do you believe in the reality of God? Varlıq şüuru müəyyən edir Existence determines consciousness; bütün varlığı ilə with all one’s heart and soul, with fibre of one’s being; bütün varlığı ilə sevmək to love with all one’s heart and soul / with every fibre of one’s being

VARLI-KARLI
VARLILIQ

Digər lüğətlərdə