VAXTSIZ

I. s. untimely, premature, unseasonable; ~ ölüm untimely / premature death; həyatdan ~ köçmüş untimely deceased

II. z. untimely, prematurely; ~ ölmək to die untimely / prematurely, to die before one’s time; ~ gəlmək to come* late, to be* late; O, vaxtsız öldü He / She died / passed away untimely

VAXTÖLÇƏN
VAXTSIZ-VƏDƏSİZ

Digər lüğətlərdə