xəbərçilik

ihbar, jurnal

xəbərçi
xəbərdarlıq

Digər lüğətlərdə