XƏRÇƏNG

XƏRÇƏNG I is. zool. Suda yaşayan heyvanlardan biri.

XƏRÇƏNG II is. tib. Xəstəliyin bir növü. Xərçəng şişi kimi iyrənc, eybəcər; Bir azar yaşayır ilikdə, qanda (X.Rza).

XƏBƏRSİZ
XƏRƏK

Digər lüğətlərdə