XAÇPƏRƏSTLİK

i. christianity; xaçpərəstliyi qəbul etmək to adopt Christianity

XAÇPƏRƏST
XAÇVARI

Digər lüğətlərdə