XAKİ-PAY

fars. xak – torpaq, pa – ayaq

1. Ayağın torpağı; ayaq basılan yer.

2. Astana, kandar. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Qırram qoşununu xaki-pay kimi,

Bir qılınc vuraram Əmiray kimi,

Mən coşmuşam boz-bulanıq çay kimi,

İnanma ki, neçə ilə sönəm mən.

                     (“Koroğlunun Ərzurum səfəri”)

XAKİ-PAY
XAQAN

Значение слова в других словарях