XURUŞ

XURUŞ I is. [ fars. ] Plova əlavə edilən qara. O, aşı masanın üstünə qoydu. Sonra xuruşunu gətirdi (Anar).

XURUŞ II sif. Xırda, kiçik. Heç nə, nə olacaq?! Kolxozdan Həsənovun evinə daşınan xırda-xuruş şeylərdir (M.İbrahimov).

XOR
İÇ

Digər lüğətlərdə