YƏS

\[ ؤَطٌ \] – ərəbcədən keçmədir. Uğursuzluq, məyusluq anlamındadır. Dilimizdə işlədilən –ölən insanın ölümü üçün qeyd edilən mərasimi ifadə edən yas kəliməsi də buradan götürül-müşdür.
YƏQİN
YIĞINAK

Значение слова в других словарях