YADDAŞI PAS TUTMAQ (ATMAQ)

heç nə xatırlamamaq; ~ yaddaşını itirmək.

YADDAŞI QISA OLMAQ
YADDAŞINA YAZMAQ