yanğın

Maddi ziyan vuran, insanların həyatına və sağlamlığına, habelə təbiətə zərər yetirən nəzarətsiz yanma

yaxın qohumlar
yanğın təhlükəsizliyi

Значение слова в других словарях