YANAN OCAĞA NÖYÜT TÖKMƏK

dan. qızışdırmaq, qəzəblənmiş adamı daha kəskin addımlar atmağa təhrik etmək; ~ sobaya odun atmaq, odun üstünə yağ tökmək, yanğına körüklə getmək. 

YANAN DA MƏN, YAMAN DA MƏN
YANDI-QINDI VERMƏK