YAXINA BURAXMAMAQ (QOYMAMAQ)

xoşlamamaq, qəbul etməmək, istəməmək; ehtiyatlanmaq, çəkinmək; ~ yüz metrliyindən qaçmaq, yan gəzmək.

YAXIN YERƏ YÜK DAŞIMAQ
YAXŞI BAXMAQ