YAXŞI

müsbət keyfiyyətləri üstün olan; sevincli, mehriban.
YAĞMURÇA
YAXŞIBƏYİM

Значение слова в других словарях