YAYLIQ

YAYLIQ I is. Dəsmal, örtük. Görürkən yuxuda qoçaq babamı; Hönkürüb ağlaram əlimdə yaylıq... (S.Vurğun).

YAYLIQ II sif. Yayda hasil olan, yetişən. Bizim bağda çoxlu yaylıq alma ağacı var.

YAYLA
YAZ

Digər lüğətlərdə