YEDDİ MÖHÜR ALTINDA SAXLAMAQ

bir sirri, məlumatı gizli saxlamaq, heç kimə bildirməmək; ~ yeddi divar arxasında saxlamaq.

YEDDİ QATINDAN KEÇMƏK
YEDDİ YAYLIQ GÖTÜRÜB AĞLAMAQ