ZINQIROV SƏSİNƏ OYNAMAQ

hər eşitdiyinə uymaq, yüngülxasiyyət olmaq.

ZIĞ VERMƏK (VURMAQ)
ZIRDAN DÜŞMƏK