ZIRDAN DÜŞMƏK

dan. gücünü itirmək, iqtidarı qalmamaq, taqətsiz olmaq; ~ heydən düşmək.

ZINQIROV SƏSİNƏ OYNAMAQ
ZIRILIĞINA SALMAQ