ZƏİF DAMARINI TUTMAQ (TAPMAQ)

bax: damarını tutmaq (tapmaq).

ZƏİF DAMAR
ZƏİF NÖQTƏ